Bianka Web-logotype

Návod

Vše co se týká realizace, péče či oprav...

Vznik a příčinu oprav či rekonstrukcí kamínkových koberců (obecně) můžeme rozdělit do několika bodů:

  • přetěžovací provoz
  • nesprávné užívání
  • nevhodná technologie
  • nesprávná realizace
  • dožití


Opravy vyvolané vlivem provozu dělíme do dvou kategorií:

Údržbové opravy
Jak již název napovídá, jsou drobné opravy týkající se především estetické stránky. Nejčastěji je to obnova vrchního krycího povlaku nebo opravení některých drobných chyb, doplnění vypadnutých nebo oddrobených kamínků.
Opravy způsobené nevhodným používáním
Jsou opravy na základě nevhodného nebo nesprávného používání povrchu.
Tyto opravy jsou zpravidla způsobeny přetěžováním povrchu vlivem nadměrných střihových, smykových a tlakových sil.

Příklad: Položen kamínkový koberec na příjezdové cestě je nastaven na pohyb osobních vozidel do 3,5 tuny v přímém směru pohybu. vlivem nesprávného užívání vznikne na tomto povrchu několik chyb, které postupně přerostou až do celkové degradace kamenné vrstvy. Tyto chyby vzniknou vlivem poddimenzovaný povrchu (na ploše je pohyb vozidel s větším zatížením než 3,5 tuny. Při pohybu je překračována hranice smykové síly (prudké smykové brzdění, prudké rozjíždění s prokluzu kol). Sníh se v zimě na ploše odhrabáva pomocí mechanizace, která převyšuje původní požadavky na maximální zatížení nebo má kovové hrablo bez gumového břitu. Tažení břemen po povrchu nebo přes hrany apod.

Některé chyby vyplývající z provozu však mohou být způsobeny i nesprávně zvolenou technologií při realizaci. Nesprávná technologie, skladba nebo výběr systému je jednou z nejčastějších příčin rozsáhlých poruch celého souvrství. Těmto chybám můžeme předejít tak, že už od úplného začátku budeme dbát na důkladné dodržování technologických postupů a zvolíme systém vhodný pro námi požadované využití.
To znamená: správný výběr podkladu (nosného základu), jeho správná a pečlivá příprava, odborné uložení systému BIANKA.biz a dostatečný čas na vytvrdnutí před plným zatížením. Pokud zvolíte pro svůj záměr nesprávnou technologii aplikace nebo i systému, je jen otázkou velmi krátkého času, kdy se vám začne pod nohama vše rozpadat.

Opravy systému BIANKA.biz jsou docela jednoduché a snadno proveditelné. Je však velmi důležité přistupovat vždy k jednotlivým poruchám individuálně. V případě každé poruchy je nejprve nutné zjistit a odstranit její příčinu.
Ihned po odstranění příčiny vzniku chyb se můžeme pustit do opravy. Oprava musí být založena na stejných principech jako aplikace - odstranění poškozených částí, příprava podkladu, penetrace, samotná aplikace povrchu. Poctivost a přesnost při realizaci i opravě je jednou z nejdůležitějších bodů vlastní aplikace.