Bianka Web-logotype

Návod

Vše co se týká realizace, péče či oprav...

Podlahy BIANKA.biz jsou zpravidla vystaveny silnému zatížení. Současně však splňují vysoké požadavky na fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti, jsou dekontaminovatelné a fyziologicky vyhovující.

Optimální péče o podlahu slouží k uchování její hodnoty, podporuje vysoký stupeň bezpečnosti a dobré hygienické podmínky.

Udržení ochranného filmu snižuje např. možnost znečištění plynoucího z poškrábání, náklady na čištění, chrání podlahovou plochu, zvyšuje její odolnost proti namáhání, dlouhodobě uchovává dobrý vzhled podlahy a prodlužuje její životnost. Tento ochranný film zamezuje průniku nečistot do struktury kamene, zvláště v oblasti vchodů. Obnovování ochranného filmu doporučujeme podle tabulky TAB-1.

Péče
Péče stíráním:
Péče stíráním představuje nejjednodušší způsob údržby a péče o povrchy BIANKA.biz.
V případě povrchů BIANKA.biz doporučujeme provádět stírání pouze pomocí vlhkého hadru nebo mopu
s použitím běžných čistících prostředků.

Péče vysáváním:
Péče vysáváním je nejvhodnější způsob údržby povrchů BIANKA.biz, a to v interiéru, tak v exteriéru. Drobné částice, které se dostanou do struktury povrchu, jsou vlivem proudu vzduchu vysáté z celého profilu podlahy. Díky konstrukci povrchů BIANKA.biz nedochází k zakotvení drobných částic ve struktuře povrchu.

Péče při intenzivním znečištění povrchů v exteriéru:
Při intenzivním znečištění povrchu v exteriéru vlivem běžného provozu (bahno, listí, hlína atd..) Je nejvhodnějším způsobem péče kombinace odstranění hrubých nečistot zametením, vysátím nebo propláchnutím tlakovou vodou.

Péče při intenzivním znečištění povrchů v interiéru:
Ideálním způsobem péče povrch v interiéru je použití čistícího automatu. Tímto způsobem je možné za krátký čas efektivně vyčistit velké plochy podlahy. Doporučujeme použít čistící kartáče.
Čištění
Základní čištění:
Tímto typem čištění se odstraňují pevně držící nečistoty a staré zbytky prostředků na ošetření. Frekvence aplikace závisí na stupni znečištění. Tento postup čištění je, s následným ošetřením, náročný především na čas a práci. Čisticí roztok by měl působit po nanesení na povrch 10 - 20 minut podle stupně znečištění. Současně je třeba nečistoty drhnout kartáčem. Čisticí roztok nesmí vyschnout. Po dostatečném vydrhnutou třeba povrch vytřít, vysát čistící roztok s uvolněnými nečistotami a následně povrch řádně omýt čistou vodou. Před nanesením ochranného filmu musí být povrch dobře vysušený. Běžné čištění: Při běžném čištění se podle potřeby používají čistící prostředky nebo prostředky určené k péči stíráním, a to ve zředěné koncentraci - toto platí především pro interiérové ​​povrchy. Exteriérové ​​povrchy se zpravidla udržují zametením nebo oplachem tlakovou vodou (podle potřeby).

Čištění strojem:
Pomocí čisticího automatu je možné za krátký čas efektivně vyčistit i velké plochy. Na hladkých plochách by měly být nasazeny červené Pad-kotouče, na površích se strukturou čistící kartáče. V oblasti hloubkového čištění dosáhneme lepší výsledky pomocí válcových kartáčů jak pomocí talířových (diskovitých) kartáčů. Čištění v zimním období (exteriérové ​​plochy): V zimním období je vhodné povrchy BIANKA.biz zametat nasucho hrubým koštětem. Při větší sněhové vrstvě doporučujeme sníh odstraňovat plastovým hrablom s hliníkovou ochranou. Je možné použít i strojní mechanizaci s pluhem. Radlice pluhu však musí mít osazen gumový břit (styčnou hranu). Na údržbu chodníků a schodů se může používat posypová sůl. V zimním období neprovádějte čištění pomocí tlakové vody nebo rozmrazování teplotními šoky.

Péče při intenzivním znečištění povrchů v exteriéru:
Při intenzivním znečištění povrchu v exteriéru vlivem běžného provozu (bahno, listí, hlína atd..) Je nejvhodnějším způsobem péče kombinace odstranění hrubých nečistot zametením, vysátím nebo propláchnutím tlakovou vodou.

Oprava poškozených míst:
Pokud dojde k poškození povrchu BIANKA.biz na základě extrémního zatížení, musí být nejprve provedena sanační opatření, aby byla zaručena dlouhodobá funkčnost podlahové struktury. Špína by neměla mít možnost trvale se usazovat, aby nedocházelo ke zhoršování hygienických podmínek.

Doporučené čistící prostředky:
Na údržbu povrchů BIANKA.biz doporučujeme používat běžné čistící prostředky, které jsou dostupné na trhu.
Doporučené obnovy ochranným nátěrem (TAB-1)
NATÍRANÝ PROSTOR PŘÍKLAD PROSTORU PRAVIDELNOST NÁTĚRU
Obytná oblast s minimálním nebo občasným používáním ložnice, pokoj pro hosty, terasy, balkony Podle potřeby
(3 - 5 let)
Obytná oblast s trvalým běžným používáním obývací pokoj, jídelna, vnitřní chodby, bazény, sauny 1x za 3 roky
Obytná oblast s intenzivním používáním schodiště, vstupní chodby, kuchyně, garáže, chodníky 1x za 3 roky
Oblast veřejných objektů s malým nebo občasným používáním hotelové pokoje, konferenční místnosti, malé kancelářské prostory 1x za 3 roky
Oblast veřejných objektů s trvalým normálním používáním jesle, kanceláře, čekárny, hotelové haly, butiky 1x za 3 roky
Oblast veřejných objektů s intenzivním používáním chodby, velkoplošné kanceláře, obchodní domy, víceúčelové haly, školní třídy 1x za 2 roky

(čas je uveden jako maximální doporučený a platí pro exteriér i interiér)