Bianka Web-logotype

Návod

Vše co se týká realizace, péče či oprav...

Základní informace a úskalí
Povrchy vhodné pro aplikaci systémů BIANKA.biz musí splňovat několik základních požadavků:
  • Podklad musí být samonosný, soudržný, nesmí se rozpadat, nesmí být znečištěn tuky, oleji a ropnými látkami.
  • Podklad může být z betonu, kamene, keramiky, OSB a QSB desek, Cetris desek atd.
BIANKA.biz se běžně aplikuje na vodorovné plochy.
V případě potřeby aplikace na svislé stěny se používají dvě alternativy:
  • 1. Bednění
  • 2. Vytvoření dílů dle rozměru k nalepení třísložkovým epoxidovým lepidlem BIANKA.biz - Adhesive
Aplikace tohoto systému je možná při teplotách nad 5 ° C a za předpokladu, že během 12 hodin po aplikaci materiál nezmokne.

Volba podkladu
Správná volba podkladu je přímo úměrná životnosti položeného povrchu. To znamená, že pokud nebude podklad pevný a soudržný, žádný materiál aplikován na jeho povrch tyto nedostatky neodstraní.

Podklad musí být pevný, soudržný, čistý. Další požadavky na správný podklad jsou poréznost, otevřenost, rovinatost, odstranění prasklin, zajištění správné dilatace podloží a v neposlední řadě jeho únosnost pro zamýšlené použití.

Příprava podkladu (starý podklad)

Správná příprava podkladu je jedním z nejdůležitějších kroků pro správnou aplikaci a dlouhou životnost celého systému. Nejčastějším podkladem pro aplikaci BIANKA.biz systémů je beton.

Starý podklad:

Starý podklad je ve většině případů vhodnější než zcela nový, protože starý podklad nám o sobě hodně vypovídá a díky vzhledu a projeveným nedostatkem je jeho chování předvídatelné. I laik proto může zjistit, zda je podklad vhodný k aplikaci, zda vyžaduje menší údržbu, nebo opravu, případně zda míra degradace je zásadní do té míry, že jediným řešením je kompletní likvidace a obnova.

Příprava:
Starý podklad řádně prohlédneme, zbavíme nesoudržných částí, očistíme tlakovou vodou a mechanicky od všech mechů, starých nátěrů a jiných nežádoucích materiálů. Odstraníme místa zasažené mastnými a ropnými látkami. Vyčistíme všechny spáry. Pak znovu zkontrolujeme celou plochu a zjistíme míru celkového poškození a soudržnosti. Pokud přesáhne celkové poškození více než 50%, je vhodné uvažovat o celkové rekonstrukci ošetřované plochy.

Oprava:
Malé dírky, průhlbiny přibližně do hloubky 1 cm je možné nechat bez povšimnutí. Větší průhlbiny doporučujeme opravit (zapomeňte na vymazávání stavebním lepidlem , způsobíte si tak pouze velké problémy) . Větší výtluky, stejně jako nežádoucí trhliny, je vhodné opravit směsí pryskyřice a jemného křemičitého písku - rozmícháme jemný křemičitý písek s pryskyřicí a vyplníme opravovaný prostor, hladítkem uhladíme do roviny s povrchem. Po vytvrzení povrch očistíme od nesoudržných pískových zrn a na betonový podklad naneseme systémovou paropropustnou penetraci. Penetrace má podobné vlastnosti jako parotěsná fólie na střechách. Zajistí, že podklad pod budoucím kamínkovým povrchem nebude rozpadat a vsakovat vlhkost, která k němu prostoupí. Velmi dobře bude fungovat i jako únikový ventil pro vodní páry, které jsou přirozeně obsaženy v podkladu a zpravidla se do něj dostávají vzlínáním zemní vlhkosti (toto neplatí pro balkony a konstrukce s hydroizolační vrstvou). Penetrace je zároveň velmi důležitá pro zakotvení mikroprachu, který brání kvalitnímu spojení podkladu a vrchní vrstvy. Po zaschnutí penetrace lze aplikovat finální vrstvu kamínkových povrchů BIANKA.biz. Směs kamínků a pryskyřice připravíme podle technicko - aplikačního listu. Povrch vrstvy uhladíme hladítkem z nerezové oceli.
Příprava podkladu (nový podklad)

Správná příprava podkladu je jedním z nejdůležitějších kroků pro správnou aplikaci a dlouhou životnost celého systému. Nejčastějším podkladem pro aplikaci BIANKA.biz systémů je beton.

Nový podklad:

Pokud je správně připraven, je zárukou dlouhodobého kvalitního výsledku a vysoké spokojenosti. Problém nových povrchů je jen v jednom bodě - správném zhotovení. Správné zhotovení betonového podkladu není až tak jednoduché a samozřejmé, jak by se na první pohled mohlo zdát.

V případě starého podkladu často nevíme kým, jak az čeho byl zhotoven. Velkou výhodou starého podkladu je však právě jeho věk. Tím, že několik let leží na svém místě, došlo ke ztrátě nesoudržných částí, případně prasknutí v důsledku uvolnění tlaků. Starý podklad je pevně usazen a zakotven do podloží. Toto vše vás v případě nového betonu teprve čeká. Je proto důležité, aby se nic nezanedbalo, neunáhlili a aby se věnovala dostatečná péče všem detailům.

Betonáž pomocí strojního vybavení je jednodušší a rychlejší, ale na menší plochy ne příliš vhodná. Plochy s rozlohou do 50 m2 je vhodnější betonovat ručně. Při strojní pokládce a hutnění betonu dochází na menších plochách k problémům v zpracovatelnosti a zbytečným chybám.

Na rovnání betonové mazaniny doporučujeme raději použít klasický systém tzv.. "Na plátky" a ruční rovnání a dohlazování. Při použití vibračních latí a tzv.. leštičů dochází k vyplavení jemných cementových částic - kalů (tzv. cementového mléka) na povrch desky. Tyto kaly nemají žádnou přilnavost k betonu a všechny vrstvy uložené na tyto kaly v krátkém čase odpadnou is touhle tzv. skořápkou.

Beton, který má na povrchu cementové mléko, je nutné před aplikací systému BIANKA.biz přebrousit až na pevný a soudržný beton. Zde vám opět vznikají zbytečné náklady a starosti.

Na vhodně připravenou betonovou desku můžeme díky systémové penetraci BIANKA.biz - Penetra již po několika hodinách pokládat kamínkový koberec BIANKA.biz.
Aplikace kamínkového systému
Vlastní aplikace kamínkových koberců BIANKA.biz je oproti přípravám o poznání lehčí a jednodušší. Materiály BIANKA.biz jsou připraveny a celý systém je nastaven tak, aby byl co nejjednodušší a rychle zvládnutelný. Materiály na aplikaci jsou připraveny v předem určených dávkách na 1 m2 a při aplikaci je není nutno nijak vážit nebo dávkovat.

Všechny systémy BIANKA.biz jsou založeny na velmi kvalitních a prověřených vstupních materiálech. Podklad je nutné očistit, nejlépe vysát vhodným vysavačem nebo omýt tlakovou vodou. Pak pomocí válečku naneseme paropropustnou penetraci BIANKA.biz - Penetra tak, aby celý povrch byl rovnoměrně penetrovaný a nikde nezůstaly loužičky penetrace či suchá místa bez penetrace.

Penetrace nám nedokáže vyřešit problém s prachem, pískem a nečistotami - ty musíme mechanicky odstranit. Penetrace nám v této fázi pomáhá zakotvit tzv. mikroprach, který je obsažen v pórech a struktuře podkladu (ten se nám vysát nepodaří ani při maximální snaze) a připravit podklad pro aplikaci kamínkového koberce. Penetraci necháme několik hodin zaschnout.

Připravíme si směs kameniva a pojiva BIANKA.biz podle návodu na obalu a můžeme začít pokládat. Zakotvení prachu však není jedinou funkcí penetrace. Její hlavní funkcí je tvorba paropropustné membrány a zpevnění podkladu. Penetrace je důležitou a nedílnou součástí všech fungujících a profesionálních systémů. Pokud se setkáte s jakýmikoliv profesionálními podlaháři, kteří se zabývají průmyslovými podlahami (tedy podlahami s velmi vysokými nároky), vždy dostanete stejnou odpověď - bez penetrace to nejde.

BIANKA.biz jde cestou kvality, bezpečnosti, transparentnosti, s ohledem na životní prostředí a zdraví. Všechny systémy BIANKA.biz pro osobní pokládku jsou připraveny k přímému použití a není nutné cokoliv složitě měřit nebo vážit. Kamenivo a pojivo je připraveno v dávkách na jeden metr čtvereční se vším, co je potřeba.

Kamenivo vsypeme do připraveného stavebního kbelíku (nejlépe s objemem 75 l). Pryskyřici a tvrdidlo slijeme a řádně promícháme (při míchání se pojivo zakalí, mícháme tak dlouho, až se opět rozčiří). Pojivo mícháme tak, abychom do něj nevháněli vzduch. Po řádném promíchání nalijeme celý obsah beze zbytku do kbelíku s kamenivem a pomocí stavebního míchadla (nebo vrtačky) promícháme tak, aby byly všechny kamínky "mokré" od pryskyřice a ta nám nikde nezůstala "stát". Jednu dávku doporučujeme míchat přibližně 3 minuty. Namíchanou směs vysypeme na připravený penetrovaný podklad a pomocí hladítka z nerezavějící oceli roztíráme na tloušťku 12 - 15 mm. Povrch pak řádně uhladíme a utáhneme.

Během hlazení je nutné hladítko neustále udržovat v čistotě (hlavně spodní plochu) pomocí ředidla S 6000 nebo S 6300. Čisté hladítko nám zaručí snadné uhlazení, udržení roviny a bezchybný výsledek. Pokud si nejste jisti správnou tloušťkou vrstvy nebo udržením roviny, doporučujeme použít hliníkovou vodováhu nebo lať s bublinkou, která nám s tím pomůže. Také je možné k lati přidělat nastavovací šrouby a výšku si tak určit. Rozhrnování nahrubo pomocí latě s stavěcími šrouby si nejen pomůžeme udržet správnou výšku vrstvy, ale i naše práce na větších plochách bude rychlejší, přesnější a výsledek mnohem preciznější. Hliníkovou lať třeba udržovat v čistotě stejně jako hladítko. Hotový povrch necháme vytvrdnout alespoň 12 hodin. Důležité je, aby během aplikace a následného tvrdnutí nebyl povrch vystaven dešti nebo prachu.
Výpočet spotřeby materiálu
Spotřeba materiálu se počítá podle výměry (m2) a zvolené tloušťky.
(s = spotřeba materiálu, p = plocha (v m2), h = tloušťka vrstvy (v mm))

s = p/14 * h
Schody
Schody a jejich realizace je ve většině bodů shodná s realizací vodorovních ploch.
Drobnou změnou je aplikace systému na čelo schodu, kde využíváme techniku ​​"lepení čílek". Čílka jsou svislé plochy schodů, které si před samotnou aplikací na schody vyrobíme. Čílka následně přilepíme na svislé plochy stupňů pomocí třísložkového epoxidového lepidla BIANKA.biz - Adhesive.
Výroba čílek
Na rovný vodorovný povrch (např. deska, kterou obalíme fólií) přiložíme dva okraje (např. desky vleže), které budou tvořit hrany o tloušťce čílka. Doporučujeme hrany okrajů obalit, nebo natřít vepřovým sádlem (můžeme použít i lepící pásku), čímž omezíme přilnavost hmoty k hranám bednění. Po zaschnutí (cca. do 24 hod.) Opatrně oddělíme okraje a čílko od podkladové fólie.

Doporučujeme zvolit délku čílka cca. o 5 cm více, než jsme naměřili na schodišti. Zbytek uřežeme flexibrúskou s řezným kotoučem na beton.

Čílko je hotové. Následně jej přilepíme na svislou část schodiště lepidlem BIANKA.biz - Adhesive. Se zbytkem lepidla můžeme ukotvit schodišťový lištový profil.

Sokle
Sokly se vytvářejí podobně jako čílka schodů. Nalepují se epoxidovým lepidlem BIANKA.biz - Adhesive.
Okraje a zakončení
Okraje a zakončení jsou zpravidla tvořeny samotnými kameny. Tento způsob zakončení se využívá při aplikacích, u nichž by z funkčního, materiálového, estetického nebo i finančního hlediska nebylo vhodné použít další materiály či materiály s jinými vlastnostmi.

Na ostatní aplikace, u kterých není problém s kombinací materiálů, doporučujeme použít hliníkové L-profily, které jsou běžně dostupné ve stavebninách.
Dilatace
Přímo navazujícím bodem pro lepení profilů jsou dilatace. Pro správnou funkci stavby jako celku jsou dilatace nesmírně důležité. Jejich dodržení a přenesení na povrch je jednou ze zásad profesionální realizace.

Během ročních období dochází ke změně teplot vlastního podkladu a jeho následnému roztahování (resp. smršťování). Mluvíme o tom, že každý materiál v důsledku změn teplot "pracuje". Přesto, že tyto změny jsou často mikroskopické, síly, které je způsobují, mohou vést až k porušení podkladu (resp. povrchu) - vznikají trhliny.

K zachování funkčnosti dilatací při dodržení požadovaného vzhledu přispívají dilatační profily. Dilatační profil umožňuje nezávislý pohyb a zároveň zabraňuje zanášení nečistot do dilatační spáry a jejímu následnému neúčinnost. Pomocí těchto profilů můžeme tedy vyřešit dilataci v nášlapné vrstvě systémů BIANKA.biz. Je však nutné myslet na dilataci již při zhotovování podkladu.
Okapy a parapety
Okapů a parapetů je obrovské množství a je tedy velmi důležité vždy zvolit ten správný typ.

Doporučujeme eloxovaný hliník, který nemá takovou velkou roztažnost a bude dobře spolupracovat s celou konstrukcí. Pokud ho uložíme do hydroizolace nebo poctivě utěsníme tmelem, máme vyhráno.

Okapy i parapety doporučujeme lepit třísložkovým epoxidovým lepidlem BIANKA.biz - Adhesive. Nedoporučujeme silikon, který není vhodný do exteriéru.